Forslag til forskrift som gjennomfører EFC-direktivet (2004/52/EF) og tilhørende Kommisjonsavgjørelse (2009/750/EF) i norsk rett. Formålet med EFC-direktivet er å legge til rette for samvirke mellom de europeiske landenes systemer trafikantbetaling (bompenger, vegprising mv).