Vegdirektoratet har sendt på høring forslag om endringer i forskrift om bruk av kjøretøy kapittel 5 som følge av at Statens vegvesen ikke lenger skal følge særlig tunge spesialtransporter over bruer, med anslått oppstart 1. mars 2019.

I høringen presenterer Vegdirektoratet forslag til endringer i forskrift om bruk av kjøretøy som legger til rette for at brufølge utføres av private. Brufølge vil bli ansett som en form for arbeid på veg, som medfører at en del forhold vil reguleres i vedlegg til Håndbok N301 Arbeid på og ved veg. For å gi bransjen nødvendig informasjon om hvilke krav de vil måtte forholde seg til når brufølge privatiseres, vil høringen også omtale de delene av regelverket som vil fremgå av N301.