Statens vegvesen fremmer på oppdrag fra Samferdselsdepartementet et forslag om å innføre frivillig avregistrering uten innlevering av kjennemerker.

Statens vegvesen fremmer på oppdrag fra Samferdselsdepartementet på høring forslag om å innføre en ordning der kjennemerkene forblir påmontert kjøretøy ved frivillig midlertidig avregistrering. Høringen innebærer endring i forskrift om endring i forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy, forskrift 1. april 1974 nr. 3 om trafikktrygd, forskrift 14. februar 2018 nr. 230 om gebyr for uforsikret motorvogn samt forskrift 26. mars 2021 om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen. 

Send inn høringsinnspill

* Obligatoriske felter

Jeg svarer på vegne av en

Kontaktperson

Ikke skriv sensitive personopplysninger i skjemaet. Innholdet blir sendt ukryptert som e-post til Statens vegvesen.

 

Statens vegvesen behandler opplysningene i tråd med personvernerklæringen.

Vedlegg

Hvis du vil legge ved flere filer, må du holde inne Ctrl-tasten (på PC) eller Command-tasten (på Mac) når du markerer de filene du vil legge ved.
 
Husk at vedleggene må være under 10 MB.