Informasjon om høring: Gjelder etablering av hjemler for profilering av utrykningskjøretøy og andre kjøretøy

For å sikre at utrykningskjøretøy kan benytte reflekterende merking, samt at man skal oppnå lik profilering av uniformerte kjøretøy innenfor respektive etater, foreslår Vegdirektoratet å etablere hjemler som gir de aktuelle myndighetene rett til å fastsette retningslinjer om dette.