Endringer i bilforskriften §§ 10a og 10b for å tilrettelegge for bruk av amerikanske og kanadiske utslippsdata ved godkjenning av bil.

Vegdirektoratet sender med dette forslag om endring av forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften) på offentlig høring.