Gjelder ny typegodkjenningsforordning som oppdaterer henvisninger til FN-regelverk.

Vegdirektoratet sender med dette forslag om endring av bilforskriften på offentlig høring. EU har vedtatt en ny typegodkjenningsforordning som Norge etter EØS-avtalen er pålagt å implementere.