Informasjon om høring: Gjelder ny typegodkjenningsforordning for varebil.

Vegdirektoratet sender med dette forslag til endring av forskrift 28. desember 2018 nr. 2247 om krav til CO₂-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler på offentlig høring. EU har vedtatt en ny forordning som Norge etter EØS-avtalen er pålagt å implementere.