Vegdirektoratet sender med dette på offentlig høring forslag til forskrift om endring av forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften).

Høringen gjelder forslag om å tillate endring av tillatte vekter etter søknad for kjøretøy i gruppe M og N med største tekniske vekt garantert fra fabrikken på under 7500 kg.

Det foreslås at endringsforskriftene trer i kraft 1. januar 2016.