Det foreslås endringer i forskriftens §§ 1-4 og 5-5 nr. 6.

Forslaget innebærer: 

  • lemping av kravene som gjelder for kjøring av brede landbruksmaskiner på offentlig veg
  • bruk av tvillinghjul, brede dekk og beltehjul på traktorer 
  • samt påbudet om ha med kjetting på traktorer. 

I tillegg foreslår vi noen mindre språklige endringer for å gjøre forskriften enkel og tydelig.