Høring om forslag til endring i forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 2-1 og 2-34 (1).

Vegdirektoratet sender med dette forslag til endring av forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy på offentlig høring.