Samferdselsdepartementet har bedt Vegdirektoratet utarbeide og gjennomføre høring av forslag til endring i trafikkreglene § 1 nr. 1 bokstav l), om at rullestol må være konstruert for en hastighet ikke over 15 km/t.

Vegdirektoratet har blitt gjort oppmerksom på en uoverensstemmelse med regelverket for små elektriske kjøretøy beregnet for en person og bestemmelsene om passasjerer på sykkel i forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy (bruksforskriften) § 3-1. Vi gjennomfører derfor en klargjøring av ordlyden i bruksforskriften, slik at det blir klart at det ikke er tillatt med passasjerer på små elektriske kjøretøy.