Bestemmelsene omfatter hhv. øvingskjøring og krav til opplæringsinstitusjoner og undervisningspersonell innenfor føreropplæring, utrykningsopplæring og yrkessjåførutdanning.

Formålet med forslaget til endringene er todelt; å sikre klarere og mer tidsriktige hjemler for de reguleringene som følger av de respektive forskriftene og å innføre hjemler for å innføre enkelte nye reguleringer. Forslag til nye reguleringer omhandler ikke direkte den opplæringen elevene skal ta, men rammene rundt den og skal bidra til at elevene får den opplæringen som er intensjonen. I tillegg foreslås det å innføre en hjemmel for innføring av saksbehandlingsgebyr.