Vegdirektoratet sender med dette forslag til endringer i førerkortforskriften på offentlig høring.

De foreslåtte endringene gjelder i hovedsak:

  • Krav om å medbringe legitimasjon ved føring av selvbalanserende kjøretøy.
  • Lemping av regler for anerkjennelse av EØS-førerkort som er utstedt på bakgrunn av et førerkort fra land utenfor EØS.
  • Endring av gyldighetstid for helseattester.
  • Oppdatering av henvisninger på bakgrunn av nytt vedtak om ekvivalenser mellom førerkortklasser.
  • Presiseringer av gjeldende regler på enkelte områder.