Høring om forslag til endring i forskrift 14. februar 2018 nr. 230 om gebyr på uforsikret kjøretøy mv. § 4 - om når ny eier er ansvarlig for gebyr på uforsikret kjøretøy.

Vegdirektoratet sender med dette forslag til endring i forskrift 14. februar 2018 nr. 230 om gebyr på uforsikret kjøretøy mv. på offentlig høring.