Forslag til endring i trafikkopplæringsforskriften og førerkortforskriften om utvidet førerrett for traktor som går inntil 50 km/t etter gjennomført tilleggsopplæring.

OPPSUMMERING 26.08.2014:

Høringsdokumentene: