Vegdirektoratet har utarbeidet et høringsutkast til revisjon av N500 og N100 vedrørende tillegg til ny tunnelprofil T9,5 med modifisert skulder.

Dette sendes nå på høring jf. Forskrift om anlegg av offentlig vei §3 nr. 2 jf. Veglova §13.

Høringsdokumenter