Høring - Forslag til endring i skiltforskriften – nytt vegoppmerkingssymbol for sykkeltrafikk (sharrows)

Det foreslås et nytt vegoppmerkingssymbol for sykkeltrafikk som kan brukes i gater der man ikke har plass til eller mulighet for egen infrastruktur for sykkel. Symbolet kan bidra til bedre framkommelighet, samt økt trygghet og trafikksikkerhet for syklister, samt til å informere syklister og andre trafikanter om at man befinner seg på en sykkelrute. Tiltaket skal også bidra til større prioritering og tilrettelegging for sykkel.