Høring av forslag til endringer i forskrift av 17. juni 2016 nr. 699 om sykkelritt på veg (sykkelrittforskriften).

Vegdirektoratet foreslår på oppdrag fra Samferdselsdepartementet endringer i sykkelrittforskriften slik at gule blinkende lys kan brukes for å gjøre motorsyklene til de mobile vaktene synlig. Implementeringen av kompetansekravene til de private vaktene utsettes til 1. januar 2018.