Statens vegvesen sender med dette på offentlig høring forslag til endringer i trafikkreglene, forskrift om bruk av kjøretøy, bilforskriften, forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy, forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker og forskrift om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen.

Endringsforslagene er utarbeidet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet for å redusere hastighetsforskjeller mellom kjøretøy på veg.

For det første foreslås det å øke kravet til en motorvogns maksimale konstruktive hastighet for å ha lov til å kjøre på motorveg og motortrafikkveg fra 40 til 60 km/t.

Videre foreslås det at tillatt kjørehastighet for motorvogn som trekker tilhenger uten bremser med en aktuell totalvekt på 300 kg eller mer, skal økes fra 60 til 80 km/t.

Det tredje forholdet er at tillatt kjørehastighet for motorvogn som trekker tilhenger med brems, eller tilhenger uten bremser med aktuell totalvekt under 300 kg, økes fra 80 til 100 km/t, jf. trafikkreglene § 13 nr. 4. For sistnevnte foreslås det at det etableres en egen ordning – Tempo 100-ordning – for å kjøre i hastighet over 80 km/t.