Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til forskrift om endringer i førerkortforskriften vedlegg 1 § 45 i samarbeid med Helsedirektoratet.

Forslaget til endring gjelder videreføring av dispensasjoner for førerett i tunge klasser for personer med syn på bare ett øye.

Høringsoppsummering

Oppsummering av høringsuttalelser med Helsedirektoratets vurderinger av høringsinnspillene er vedlagt (oppdatert 17.9.2019).