Forslaget til endringsforskrift omhandler i hovedsak to endringer i vedlegg 1 om helsekrav. Endringene gjelder § 36 om legemidler og § 20 om epileptiske anfall i søvne, og er utarbeidet av Helsedirektoratet.

I tillegg har Vegdirektoratet utarbeidet forslag til stadfesting av beregning av gyldighet for førerett fra helseattestens utstedelsesdato i § 4-1, og oppdatering av henvisninger i tre bestemmelser til førerkortforskriften til ny Kommisjonsbeslutning om ekvivalenser mellom førerkortklasser (2016/1945/EU).