Statens vegvesen sender forslag om endringer i forskrift om alkolås, alkolåsverksteder mv. på høring.

Høringen er en totalrevisjon av forskriften. Høringen innebærer ikke større materielle endringer. De største materielle endringene er forslag til å omarbeide krav til kvalitetsstyringssystemet og innføring av stansing som reaksjonsform mot alkolåsverkstedene.

Andre endringsforslag i høringen er av språklig eller presiserende karakter. Noen av endringsforslagene er for å presisere ansvarsforholdet mellom transportselskap og alkolåsverkstedene. Det er også foreslått å fjerne utdatert innhold i forskriften, eksempelvis overgangsbestemmelsen med frist om ettermontering av alkolås.

Last ned høringsdokumentene