Endringer i verkstedforskriften for arbeid på mykkarosseri («sandwich-konstruksjon») på campingbiler-/vogner.

Høringen gjelder forslag om en særregulering av arbeid på campingbiler og campingvogner med «sandwich-konstruksjon» (mykkarosseri). Slikt arbeid defineres som godkjenningspliktig arbeid etter verkstedforskriften, men et stort antall aktører som tilbyr dette (forhandlere) i dag har ikke verkstedgodkjenning fra SVV. Ulike utfordringer gjør at disse aktørene heller ikke klarer å oppfylle dagens til verkstedgodkjenning. Ettersom disse kjøretøyene skiller seg vesentlig fra ordinære kjøretøy med stålkarosseri er det foreslått at arbeidet kan dekkes av en ny arbeidstillatelse i verkstedforskriften.

Last ned høringsdokumentene

Høringsoppsummering

4. oktober 2023