Formålet med forslaget er å få en regel som er klar og enkel å oppfatte slik at regelen praktiseres ensartet, for både passasjerer, sjåfører og kontrollpersonell. Samtidig kan et påbud om bruk av setebelte føre til at flere benytter setebelte der dette er tilgjengelig. En økt bruk av setebelte vil bedre trafikksikkerheten for passasjerer og fører på bussene.

Statens vegvesen foreslår på oppdrag fra Samferdselsdepartementet å innføre krav om bruk av belte i buss klasse I («bybuss») der dette er montert.