Forslag til endringer i skiltforskriften – skilt for fartsgrensesone sykkel og endringer i forskrift om forenklet forelegg.

Vegdirektoratet sender på oppdrag fra Samferdselsdepartementet på høring forslag til endringer i skiltforskriften som gjelder et nytt skilt for fartsgrensesone 6 km/t for sykkel, samt et skilt som viser slutt på slik sone. Skiltene vil regulere ferdsel både på veg og fortau, og vil omfatte alle sykler, inkludert små elektriske kjøretøy.

Det sendes også på høring forslag om endringer av forskrift om forenklet forelegg for overtredelser av dette skiltet, og de nylig fastsatte skiltene 367 «Fartsgrensesone for små elektriske kjøretøy», 306.10 «Forbudt for små elektriske kjøretøy» og 380 «Sone med bruksforbud for små elektriske kjøretøy».