Forslag til forskriftsendring for å presisere den rettslige betydningen av skilt 506 «Tungtrafikkfelt».

Forslag til endringer i trafikkreglene og skiltforskriften for å klargjøre skilt 506 Tungtrafikkfelt.