Statens vegvesen Vegdirektoratet foreslår på oppdrag fra Samferdselsdepartementet å endre bruksforskriften slik at det blir et påbud om vinterdekk på tilhenger til bil med tillatt totalvekt over 3500 kg.

Vegdirektoratet forslår at påbudet om vinterdekk nå skal gjelde bil, og ikke motorvogn, idet dagens påbud går lenger enn hva som er ønskelig. Påbudet foreslås videre å gjelde for løftbare aksler både på både bil og tilhenger til bil, dersom hver har tillatt totalvekt over 3500 kg.

Det foreslås i tillegg å endre bruksforskriften slik at det blir tillatt å pigge dekk som ikke er vinterdekk på traktor.