Høringen er en oppfølging av høringen av 15. august 2010 om tredje førerkortdirektiv og høring av 8. mars 2012 om endring i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften.

Dette forskriftsforslaget er primært en utdyping av det forslaget som ble sendt på høring 15. august 2010. Det har blitt foretatt noen endringer siden den gang, men i hovedsak er mye likt med det forslaget som ble sendt på høring i 2010. Endringene er nødvendige for å komplettere trafikkopplæringsforskriften som følge av tredje førerkortdirektiv. Videre er det forslag til noen andre endringer i trafikkopplæringsforskriften, blant annet i forbindelse med innføringen av forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS stat på vegtrafikklovens område.

Endringene som følge av tredje førerkortdirektiv trer i kraft 19. januar 2013. De andre endringene trer i kraft 1. november 2012.