– overgangsregel førerprøven avlagt på automatgiret kjøretøy.

Det foreslås i høringen en overgangsordning som dersom bestemte vilkår er oppfylt, vil gi førerkortkandidaten ubegrenset førerett.