Offentlig høring av Vegdirektoratets forslag til forskrift for trafikklast på bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner i det offentlige vegnettet (trafikklastforskrift for bruer m.m.)

Med hjemmel i forskrift om anlegg av offentlig veg § 2 nr. 3 sender Vegdirektoratet på offentlig høring forslag til forskrift for trafikklast på bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner i det offentlige vegnettet (trafikklastforskrift for bruer m.m.).

Forskriften gir utfyllende bestemmelser til trafikklastene gitt i NS-EN 1991-2+NA (nasjonalt tillegg) og omfatter 

  • trafikklast på ferjekaier
  • trafikklast på fylling inntil konstruksjoner
  • engangstransporter
  • trafikklast på bruer med spennvidde > 200 m