Forslag til forskrift om endring i forskrift om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften) – endringer i gebyrsatser for 2022.

Stortinget vedtok 20. desember 2021 samferdselsbudsjettet for 2022. De endringene Statens vegvesen foreslo i yrkestransportforskriften § 12 tredje og fjerde ledd ble imidlertid ikke fastsatt. Bakgrunnen for dette var at høringsoppsummeringen ga grunn til å reise tvil om hva som er kostnadsriktig nivå for de aktuelle gebyrene i nevnte bestemmelser.

Det nye forslaget vil derfor medføre endring i gebyrer som følger av dagens § 12 tredje og fjerde ledd i henhold til kostnadsriktig nivå for praktiske og teoretiske førerprøver, løyveeksamen og utstedelse av kompetansebevis. Videre ønsker Statens vegvesen å gjøre noen språklige endringer og presiseringer, og en presisering om at det er ulike gebyrer for selvbetjening og manuell behandling.

Last ned høringsdokumentene

Send inn høringsinnspill

* Obligatoriske felter

Jeg svarer på vegne av en

Kontaktperson

Ikke skriv sensitive personopplysninger i skjemaet. Innholdet blir sendt ukryptert som e-post til Statens vegvesen.

 

Statens vegvesen behandler opplysningene i tråd med personvernerklæringen.

Vedlegg

Hvis du vil legge ved flere filer, må du holde inne Ctrl-tasten (på PC) eller Command-tasten (på Mac) når du markerer de filene du vil legge ved.
 
Husk at vedleggene må være under 10 MB.