Statens vegvesen sender med dette på høring forslag til forskrift om midlertidige tiltak for yrkessjåførbevis utstedt av Ukraina.

Etter dagens regelverk må ukrainere som ønsker å arbeide som buss- eller lastebilsjåfører i Norge, gjennomføre norsk grunnutdanning for å kunne utøve yrket sitt her i landet.

I brev av 17. oktober 2023 ba Samferdselsdepartementet om at Statens vegvesen legger til rette for at ukrainske flyktninger tilkjennes så lempelige krav til gjennomføring av yrkessjåførkompetanse (YSK) som yrkessjåførdirektivet og forordning 2022/1280 gir handlingsrom for – for både buss- og lastebilsjåfører. Hovedinnholdet i forslaget er innføring av et lempeligere krav til antall opplæringstimer for ukrainske flyktninger som skal ta yrkessjåføropplæring i Norge. Det foreslås innført et krav om minimum 50 timer tilleggsutdanning, samt krav om teoretisk prøve for anerkjennelse av yrkessjåførkompetanse utstedt av Ukraina. Forslaget gjelder yrkessjåførkompetanse for lastebil og buss. Anerkjennelsen av yrkessjåførkompetansen utstedt av Ukraina gjelder kun for sjåfører som har kjørt i internasjonal transport. Bussjåfører må i tillegg oppfylle vilkårene for kjøreseddel for persontransport, inkludert vilkåret om botid, uavhengig av forslaget her.

Last ned høringsdokumentene

Høringsoppsummering

23. januar 2024