Vegdirektoratet sender med dette forslag til forskrift om utprøving av selvkjørende motorvogn på høring.

Vegdirektoratet foreslår at det etter søknad kan gis tillatelse til utprøving av selvkjørende motorvogn. En prøveordning for selvkjørende motorvogn vil være nytt regelverk, og målet er å regulere og tilrettelegge for en slik utprøving.

Forslaget følger opp Samferdselsdepartementets forslag til lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy som ble sendt på høring den 12. desember 2016.