Endringer av gebyrsatser på trafikant- og kjøretøyområdet ved oppmøte og ved bruk av selvbetjening.

Statens vegvesen sender med dette på høring forslag om endringer av gebyrer for trafikant- og kjøretøyområdet.

Endringene innebærer for enkelte gebyrer en ren indeksregulering, mens det for øvrige gebyrer er gjort endringer begrunnet i å ha kostnadsriktige gebyrer.

Last ned høringsdokumentene