Endringer av gebyrsatser på trafikant- og kjøretøyområdet ved oppmøte og ved bruk av selvbetjening.

Statens vegvesen sender med dette på høring forslag om endringer av gebyrer for trafikant- og kjøretøyområdet.

Endringene innebærer for enkelte gebyrer en ren indeksregulering, mens det for øvrige gebyrer er gjort endringer begrunnet i å ha kostnadsriktige gebyrer.

Last ned høringsdokumentene

Høringsoppsummering

Forslag til endringer oversendes Vegdirektoratet for fastsettelse. Endringene som skal fastsettes av Samferdselsdepartementet oversendes Vegdirektoratet for godkjenning slik at de kan oversendes for endelig fastsettelse av Samferdselsdepartementet. (14.12.2021)