Endringer av gebyrsatser på trafikant- og kjøretøyområdet ved oppmøte og ved bruk av selvbetjening.

Statens vegvesen sender med dette på høring forslag om endringer av gebyrer for trafikant- og kjøretøyområdet. Endringene innebærer en ren indeksregulering, mens det for ett gebyr er gjort endring begrunnet i å ha kostnadsriktige gebyrer.

Last ned høringsdokumentene