Endring av indeksregulering av gebyrer på trafikant- og kjøretøyområdet ved oppmøte og ved bruk av selvbetjening.

Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag om indeksregulering av gebyrer på trafikant- og kjøretøyområdet.