Den nye parkeringsordningen innebærer blant annet opprettelse av nytt sentralt parkeringsregister og tilsynsfunksjon.

Vegdirektoratet foreslår at kostnadsgrunnlaget for gebyrfastsettelsen skal omfatte de kostnadene som Statens vegvesen har til drift av nytt parkeringsregister og til dekning av deler av de oppgaver den nyopprettede tilsynsfunksjonen skal ivareta, herunder tilsyn og behandling av søknad om godkjenning av undervisningsplan og prøve.