Samferdselsdepartementet har bedt Vegdirektoratet sende forslag til ny lov om intelligente transportsystemer (ITS) innenfor vegtransport og for grensesnittet mot andre transportformer, samt utkast til forskrifter som skal implementere tre EU-forordninger på offentlig høring.

Denne høringssaken handler om å få på plass et hjemmelsgrunnlag for framtidig lovgivning på ITS-området. Det konkrete innholdet i områdene som skal lovreguleres vil først iverksettes ved forskrift hvis og når man eventuelt beslutter innføring av slike ITS-tjenester.