Vegdirektoratet har utarbeidet et høringsutkast til revisjon av håndbok N200 Vegbygging. Den reviderte håndboka skal, når den er ferdig ved årsskiftet 2017/2018, erstatte dagens versjon fra 2014.

De viktigste grepene i høringsutgaven er:

  • Gjennomarbeiding av kravstoff slik at N200 i all hovedsak inneholder krav som er tilpasset flere entrepriseformer og vegholdere.
  • Tatt ut stoff som vil bli videreført i retningslinjer og veiledninger. Dette omfatter bl.a. krav til utførelse, kontroll og dokumentasjon som vil bli innarbeidet i Prosesskoden (Statens vegvesens håndbøker R761 og R762)

Kommentarer og innspill fylles inn i kommentarskjemaet som sendes i Word-format.