Vegdirektoratet har utarbeidet et høringsutkast til revidert utgave av håndbok V712 Konsekvensanalyser.

Forslaget skal erstatte dagens versjon fra 2014.