Vegdirektoratet er tillagt ansvar for oppfølging og utvikling av vegnormal N500 Vegtunneler.