Vegdirektoratet er tillagt ansvar for oppfølging og utvikling av vegnormal N500 Vegtunneler.

Normalen gjelder alle typer vegtunneler på offentlig veg. Normalen gjelder for nye tunneler. I eksisterende tunneler skal N500 følges ved oppgradering av bergsikring, drenering, vann- og frostsikring, elektro, ekom og automasjon, sikkerhetsinstallasjoner og overvannshåndtering.