Forslag til gebyrendringer i forskrifter knyttet til godkjenning av motorsykkel og traktor – gebyrsatser for siste halvår 2017.

Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag om økning av gebyrer i forskrifter knyttet til godkjenning av traktor og motorsykkel, med virkning for siste halvår 2017.