Høring om gebyrendringer i forskrifter knyttet til kjøretøy og førerkort m.m. – gebyrsatser for 2019

Høringen gjelder indeksregulering av gebyrer og innføring av et prinsipp om bruk og innføring av differensierte gebyrer ved bruk av selvbetjeningsløsninger.