Forslag om endring av bilforskriften: Gjelder fire nye typegodkjenningsforordninger som bl.a. omhandler elektronisk samsvarssertifikat.

Statens vegvesen sender med dette forslag til endring i forslag til ny bilforskrift på offentlig høring. Ny forskrift vil fra ca. februar 2022 erstatte gjeldende forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften).

Last ned høringsdokumentene