Forslag til endringer i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften).

Forslaget gjelder implementering av motorsykkeldirektiv 2013/60/EU. Direktivet endrer flere sentrale direktiver (97/24/EF, 2002/24/EF og 2009/67/EF), bl.a. vedrørende lys, støy, avgass. Videre gir direktivet en bedret tilpasning til UNECE-regulativer.