Forslag til endringer i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften).

Forslaget gjelder implementering av direktivene 2014/43/EU og 201 4/44/EU. Direktivene gjelder traktor, og oppdaterer hhv direktiv 2000/25/EF og direktiv 2003/37/EF for å bringe disse på linje med underliggende, endret regelverk. Underliggende regelverk omhandler testmetoder for utslipp av forurensende gasser og partikler fra traktormotorer.