Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å foreta en gjennomgang av takst- og rabattstrukturen i ferjedriften.

Statens vegvesen, Drift og vedlikehold, Ferje sender med dette et notat med mulige tiltak og en anbefaling knyttet til fremtidig takst- og rabattstruktur i ferjedriften.

Last ned høringsdokumentene

Send inn høringsinnspill

* Obligatoriske felter

Jeg svarer på vegne av en

Kontaktperson

Ikke skriv sensitive personopplysninger i skjemaet. Innholdet blir sendt ukryptert som e-post til Statens vegvesen.

 

Statens vegvesen behandler opplysningene i tråd med personvernerklæringen.

Vedlegg

Hvis du vil legge ved flere filer, må du holde inne Ctrl-tasten (på PC) eller Command-tasten (på Mac) når du markerer de filene du vil legge ved.
 
Husk at vedleggene må være under 10 MB.