Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å foreta en gjennomgang av takst- og rabattstrukturen i ferjedriften.

Statens vegvesen, Drift og vedlikehold, Ferje sender med dette et notat med mulige tiltak og en anbefaling knyttet til fremtidig takst- og rabattstruktur i ferjedriften.

Last ned høringsdokumentene