Forslag til endringer i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil på offentlig høring.

Forslaget gjelder implementering av tre forordninger som alle endrer rammedirektiv 2007/46/EF. Forordningene 133/2014 og 136/2014 omhandler avgass og grenseverdier, for lette og tunge kjøretøy. Forordning 214/2014 gjelder sikkerhetskrav til spesialkjøretøy.